Тениски и щампи

Използвайки последните новости, ние можем да Ви отпечатаме и най-сложните изображения върху текстилни материали благодарение на дълго- годишния ни опит и съвременно оборудване (снимки, цветни картинки, специални ефек- ти, трансфери, глитери, надувни ефекти, шапки, чадъри).